DÊ TƠ MÓC HÀM (KHÔNG ĐẦU CHÂN)

Giá lẻ:220,000

Dê tơ móc hàm : Đây là loại dê tơ được làm sạch lông cũng như nội tạng, để nguyên con chỉ bỏ đầu, chân. Nếu bạn là chủ quán cần làm nhiều món thì nên mua dê móc hàm sẽ tiết kiệm được khá chi phí, trường hợp bạn là cá nhân cần làm nhiều món đãi tiệc cho gia đình cũng tham khảo việc mua nguyên con dê móc hàm như vầy xét tổng thể giá sẽ giảm được nhiều đó ạ.

Chát trực tuyến?    Hotline: 0979.963.6590906.977.025